Vertrouwenspersoon: Meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon

In vrijwel elke organisatie kunnen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voorkomen. Dit omvat zaken als pesten, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Dergelijk gedrag kan leiden tot ziekteverzuim en uitval van medewerkers. Daarom is het van groot belang dat jouw organisatie proactieve maatregelen neemt om dergelijke situaties te voorkomen.

Een externe vertrouwenspersoon kan een waardevolle bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving en biedt de volgende voordelen:

  • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Objectiviteit
  • Deskundigheid

Met de inzet van een externe vertrouwenspersoon ben je beter uitgerust om een werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen.

De voornaamste verantwoordelijkheden van een externe vertrouwenspersoon omvatten:

  • Ondersteuning:

– Het opvangen van medewerkers die meldingen maken van ongewenste omgangsvormen.
– Het bieden van begeleiding, empathie en informatie aan de betrokken medewerkers.
– Het actief meedenken over mogelijke (in)formele oplossingen voor de gemelde situaties.
– Indien nodig, doorverwijzen naar passende instanties of professionals.
– Het verlenen van nazorg aan medewerkers na het melden van incidenten.

  • Voorlichting:

– Het verstrekken van duidelijke informatie aan medewerkers over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
– Het bewust maken van medewerkers van de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon en hoe ze contact kunnen opnemen.

  • Advisering:

– Het verstrekken van advies aan de organisatie over trends en patronen die zichtbaar worden in de ingediende meldingen.
– Het aandragen van suggesties voor het verbeteren van de aanpak van ongewenste omgangsvormen.

Een externe vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol in het waarborgen van een veilige en respectvolle werkomgeving binnen de organisatie, waar medewerkers zich gehoord en gesteund voelen.

Contact

Houd uw medewerker binnen boord en contact SoetkeeZ voor meer informatie of een offerte.