Re-integratie: medewerker weer aan het werk na langdurige ziekte?

Uw medewerker is (tijdelijk) niet in staat om te werken.

U wilt het liefst dat uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Maar hoe pakt u dat nu constructief aan? En hoe voorkomt u dat uw medewerker opnieuw uitvalt?

Laat u verrassen door de aanpak van SoetkeeZ.

Op reis

SoetkeeZ begeleidt u en uw medewerker in het traject van terugkeer naar werk, in drie reisetappes:

  • Het eerste reisdoel is om weer aan de slag te gaan op de eigen werkplek, zo nodig met aanpassingen.
  • Lukt het uw medewerker niet om de eigen functie weer op te pakken, dan zoeken we samen naar een passende oplossing binnen uw bedrijf.
  • Slaagt ook dat niet, dan gaan we op zoek naar een oplossing buiten uw bedrijf.

Reisschema

Het re-integratietraject volgt drie sporen:

  • 1e spoor: SoetkeeZ maakt een inventarisatie van de interne mogelijkheden binnen uw bedrijf. Dit gebeurt op basis van de opgestelde functiemogelijkhedenlijst (FML) en het arbeidsdeskundig rapport.
  • 2e spoor: We bekijken aan de hand van diezelfde informatie of we moeten zoeken naar ander werk bij een andere werkgever.
  • 3e spoor: Na WIA-keuring (na 104 weken ziekte) en de toekenning van een WGA-uitkering zoeken we naar passend werk voor uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker.

Contact

Wilt u meer weten over re-integratie en uitvalpreventie via SoetkeeZ? Neem dan contact met ons op!