Re-integratie: Werknemer weer aan het werk na langdurige ziekte?

Uw werknemer is (tijdelijk) niet in staat om te werken.

U wilt het liefst dat uw werknemer zo snel mogelijk zijn of haar werk weer op kan pakken.
Maar hoe pakt u dat nu constructief aan?
En hoe voorkomt u dat uw werknemer opnieuw uitvalt?

Laat u verrassen door de aanpak van SoetkeeZ.

Op Reis

SoetkeeZ begeleidt u en uw werknemer in het traject van terugkeer naar werk.

visite-bulletHet eerste reisdoel is om weer aan de slag te gaan op de eigen werkplek, zo nodig met aanpassingen.

visite-bulletLukt het uw werknemer niet om de eigen functie weer op te pakken, dan gaan we samen op zoek naar een passende oplossing binnen uw bedrijf.

visite-bulletSlaagt ook dat niet dan gaan we zoeken naar een oplossing buiten uw bedrijf.

Reisschema

Het re-integratietraject is onder te verdelen in drie sporen:

visite-bullet1e spoor: SoetkeeZ maakt een inventarisatie van de interne mogelijkheden binnen uw bedrijf o.b.v. de opgestelde functiemogelijkhedenlijst (FML) en het arbeidsdeskundig rapport.

visite-bullet2e spoor: We bekijken a.d.h.v. de opgestelde FML en het arbeidsdeskundig rapport of er gezocht moet worden naar ander werk bij een andere werkgever.

visite-bullet3e spoor: Na WIA-keuring (na 104 weken ziekte) en de toekenning van een WGA-uitkering zoeken we naar passend werk voor uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer.

Reisleider

Bij SoetkeeZ krijgt u de ondersteuning en de expertise van een professional in verzuim. Een re-integratietraject bij SoetkeeZ geeft u duidelijkheid.
Wij leggen de focus vooral op wat uw werknemer nog kan en werken altijd volgens het maatwerkprincipe.

Contact

Wilt u een duwtje in de goede richting. SoetkeeZ gaat graag gericht met uw werknemer aan de slag.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

© 2019 SoetkeeZ, i.s.m. Yellow Pirates, Sieronline, Innerflow en tekstbureau Sprakeloos | Algemene Voorwaarden